FOREDRAGSHOLDERE

MARIUS N. KARLSTRØM

Veileder, foredragsholder, erfaringsekspert.

Staten var min mamma og pappa.
Erfarings-ekspert Marius lærte tidlig å navigere i en truende verden. De var der fra barnevern og pp-tjeneste: eksperter, psykologer, utredere, støttekontakter… Men det viktigste manglet: tillit. Noen som genuint trodde på ham. Som ikke snakket fra et skjema.
- Alle forsøkte å fikse meg.
Marius ble 24 år og dødssyk av alvorlige traumer, før han i rus forstod at han måtte til dypet av seg selv.

I dag er tillit hans viktigste verktøy.
- For å navigere i seg selv og helsevesenet trengs trygghet. Sammen kan vi gå i det utrygge og finne ressurser til endring. Jeg tror på menneskers unike evner, av og til trenger vi hjelp til å se dem. Eller vi trenger hjelp til løsrivelse fra noe destruktivt.

 

Referanse Trondheim Kommune

Referanse Hvite Ørn